home

Martx Loznica

Matični broj: 55699887
Šifra delatnosti: 1392
PIB: 102610264

Računi:
ProCredit Bank A.D.- Beograd: 220-53763-17
Komercijalna banka A.D.- Beograd: 205-47970-29